PRZYŁĄCZA SIODŁOWE PVC FABEKUN i CONNEX
11 | 01 | 11
Przyłącze siodłowe FABEKUN® ze zintegrowanym przegubem kulowym o szerokości nominalnej DN/OD 160, a także DN/OD 200 stosuje się do połączeń z rurami betonowymi i rurami żelbetonowymi (EN 1917) oraz z rurami kamionkowymi przy grubości ścianki wynoszącej minimum 30 mm.

Optymalne dopasowanie przyłącza siodłowego do średnicy wewnętrznej kolektora uzyskuje się dzięki trójwymiarowej konstrukcji uszczelnienia. Zintegrowany przegub kulowy umożliwia odchylenie podłączonego przyłącza rurowego w zakresie kąta od 0° do 13° i kompensuje różnice w osiadaniu głównego przewodu rurowego i przyłączy. Wymagania zgodnie z przepisami Zrzeszenia Gospodarki Wodnej, Ściekowej i Odpadami ATV DVWK A-139 są tym samym spełniane.

Przyłącze siodłowe jest kotwione na stałe w otworze rury betonowej przy pomocy żywicy dwuskładnikowej, a w przypadku rury żelbetonowej żywica chroni też odsłonięte zbrojenie ścianki otworu przed korozją.
przyłącze DN/OD 160, rura główna DN/OD 300-1800, wiercony otwór 200 mm ± 1 mm
przyłącze DN/OD 200, rura główna DN/OD 400-2400, wiercony otwór 257 mm +1 mm

 

CONNEX

Za pomocą przyłącza CONNEX można szybko, prosto i w ekonomiczny sposób połączyć ze zbieraczem przewody przyłączy domowych albo dopływy boczne – zarówno podczas nowego układania rur, jak również przy późniejszej ich zabudowie. Przyłącze zawiera zintegrowany przegub kulowy. Jego zadaniem jest, aby przyłączana rura mogła się odchylać w granicach od 0 do 11°. W ten sposób przyłącze CONNEX spełnia wymagania Zrzeszenia Gospodarki Wodnej, Ściekowej i Odpadami ATV DVWK A-139, według których "rury przyłączy muszą być tak wykonane i połączone, aby mogły wytrzymywać przemieszczenia". Wyraźnie podwyższona elastyczność i giętkość odgrywają decydująca rolę, w tym żeby zapewnić wymaganą jakość i długą żywotność nowo położonych przyłączach domowych.

Przyłącza mają szerokość nominalną:
przyłącze DN/OD 160, rura główna DN/OD 200-300, wiercony otwór 162 mm +1 mm
przyłącze DN/OD 160, rura główna DN/OD 400-1500, wiercony otwór 200 mm +1 mm
przyłącze DN/OD 200, rura główna DN/OD 250-1500, wiercony otwór 200 mm +1 mm

Podstawowym zadaniem skrzynek retencyjno - rozsączających jest skuteczne odprowadzanie wód opadowych i rozsączanie ich w taki sposób, aby nie naruszały struktury powierzchni, do której są odprowadzane.
Kanalizacja
Woda
Gaz
Drogownictwo
Copyright © 2010 MANICO. All rights reserved.
Projekt i realizacja Trol InterMedia