ZŁĄCZE ELASTYCZNE VPC DO ŁĄCZENIA RUROCIĄGÓW
20 | 04 | 11

Złącze elastyczne VPC® trwale i szczelnie łączy rury o takich samych średnicach, wykonanych z różnych materiałów konstrukcyjnych i różnych strukturach zewnętrznych. Manszeta uszczelniająca z koszem sprężynowym i dwoma taśmami spinającymi stanowią razem kompaktową, stabilną i elastyczną całość. Dostępne w sprzedaży średnice od DN 100 do 300.

Złącze elastyczne VPC® służy do przejść między przewodami o takiej samej średnicy nominalnej bez dodatkowych nakładek pierśc ieniowych, kompensujących różnice grubości ścianek. Złącze to umożliwia prosty, pewny i czasowo oszczędny montaż. Jedno złącze dla wszystkich możliwych przypadków połączeń obniża koszty magazynowania. Wytrzymałość na siły tnące wg. DIN 4060 jest spełnion. Szczelność złącza do 2,5 bar.  Możliwe odchylenie przy połączeniu do co najmniej 3°. W środkowej części manszety znajduje się ogranicznik, który umożliwia dokładniejszy montaż.

Kanalizacja
Woda
Gaz
Drogownictwo
Copyright © 2010 MANICO. All rights reserved.
Projekt i realizacja Trol InterMedia