SKRZYNKI ROZSĄCZAJĄCE
14 | 01 | 11

Podstawowym zadaniem skrzynek retencyjno - rozsączających jest skuteczne odprowadzanie wód opadowych i rozsączanie ich w taki sposób, aby nie naruszały struktury powierzchni, do której są odprowadzane.Są to systemy wysoce ekologiczne, nawiązujące do naturalnego obiegu wody w środowisku oraz gwarantujące zrównoważone zarządzanie gospodarką wodną na terenie ich zlewni.


System Azura służy do rozsączania, retencji oraz magazynowania wód deszczowych Głównym elementem systemu są skrzynki rozsączające, dzięki którym powstają podziemne obszary magazynowania wody deszczowej. Konstrukcja skrzynek rozsączających Azura została zaprojektowana pod kątem zachowania odporności na zniszczenie zarówno od obciążeń statycznych jak i od obciążeń dynamicznych

 

Zalety systemu Azura

  • umożliwia szybki odbiór wód opadowych z terenów utwardzonych
  • charakteryzuje się pojemnością magazynowania rzędu 95% (dla porównania żwir posiada 30%)
  • budowa modułowa - możliwość budowania instalacji w rozmaitych konfiguracjach, możliwość omijania przeszkód już w trakcie montażu
  • podziemna zabudowa - oszczędność miejsca inwestycji (w porównaniu z otwartymi zbiornikami retencyjnymi)
  • niewielki ciężar skrzynek przekłada się na łatwy i szybki montaż
  • wysoka wytrzymałość na obciążenia (10 t/ m kw) umożliwia stosowanie na terenach, na których odbywa się ruch kołowy


Przy użyciu skrzynek Azura można budować instalacje retencyjne we wszelkich możliwych rozmiarach. Woda deszczowa może być odprowadzana z wyhamowaniem i opóźnieniem czasowym do kanalizacji lub rozsączana w warstwie podpowierzchniowej

Kanalizacja
Woda
Gaz
Drogownictwo
Copyright © 2010 MANICO. All rights reserved.
Projekt i realizacja Trol InterMedia